6. Dünya Yatırımcı Haftası Başladı: Borsa İstanbul’da Gong Yatırımcılar İçin Çaldı

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve bu yıl altıncısı kutlanacak olan Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen Gong Töreni ile başladı. Reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik olarak 3-7 Ekim tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek 20 panel ve eğitimde 100’e yakın uzman konuşmacı yer alacak.  

 

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası’nın altıncısı, 3 Ekim 2022, Pazartesi günü gerçekleştirilen gong töreniyle başladı. Gongu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop birlikte çaldılar. Törenin ardından Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop etkinliğin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

 

Hafta boyunca (3-7 Ekim 2022), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde; reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ve üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi panel, eğitimlerde 100’e yakın uzman konuşmacı yer alacak. Panel ve eğitim başlıkları; sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finansman, kitle fonlaması yatırımları, dijital aracı kurumlar, davranışsal finans açısından yatırımcı kararları, sermaye piyasalarında teknoloji ve algoritmik işlemleri, yatırımın dört temel taşı, halka arz fiyat tespit raporu, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlanması, sürdürülebilirlik uzmanı mesleğinin geleceği, bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplanması, tarım emtia piyasaları, kira sertifikalarına yatırım ve sermaye piyasası aracılığıyla gayrimenkul yatırımı gibi konular, alanlarının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak.

 

“Finansal okuryazarlık sermaye piyasasının gelişimi, derinleşmesi ve tabana yayılması için elzemdir”

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül 6. Dünya Yatırımcı Haftası Gong Töreni açılış konuşmasında Dünya Yatırımcı Haftası’nın, yatırımcıların eğitimi ile tasarruflarını doğru değerlendirebilmeleri bakımından önemli bir farkındalık ortaya koyduğunu söyledi.

 

“Son yıllarda gerek Kurulumuz gerekse sermaye piyasasının paydaşları tarafından yapılan çalışmalarla, tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması açısından önemli aşamalar kat edilmiştir” diye konuşan Gönül, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çalışmaların bir ayağı yatırımcı tabanının genişletilmesi diğer ayağı ise vatandaşlarımızın finansal eğitimi ve finansal okuryazarlığının geliştirilmesi üzerinedir. Son dönemde talep tarafında önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiş ve pay piyasası yatırımcı sayısında kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Nitekim 27 Eylül itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısı 2,6 milyonu geçmiştir. Pay piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız bir durumken yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi de çok büyük önem arz etmektedir. “Finansal okuryazarlık” konusu sermaye piyasasının gelişimi, derinleşmesi ve tabana yayılması için elzem olarak gördüğümüz konulardan birisidir.”

 

“Piyasaların gelişmesini ve daha etkin çalışmasını desteklemeye devam edeceğiz”

Finansal teknolojilerdeki hızlı gelişim ve değişimlerin, finansal araçların karmaşıklaşması ve sofistike hale gelmesinin, beraberinde finansal eğitime olan ihtiyacı artırdığına dikkat çeken İbrahim Ömer Gönül,” finansal okuryazarlık oranının yükselmesi başta sermaye piyasası olmak üzere finansal piyasalara katılım oranını artırmaktadır. Piyasaların gelişmesini ve daha etkin çalışmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

 

İbrahim Ömer Gönül, sözlerine şöyle devam etti: “Davranışsal finans üzerine yapılan çalışmalar, finansal eğitim ile emeklilik planlaması yapma, tasarruf etme, borçlarını azaltma, zamanında ödeme, pay ve borçlanma aracı piyasasına katılım, girişimcilik gibi davranışlar arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yıl Kurulumuzun 40. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik düzenlediğimiz resim ve kompozisyon yarışmalarıyla farkındalık yaratmayı ve bilinç uyandırmayı hedefledik. Öğrencilerin yoğun katılımı, gelecek dönemde bu tür organizasyonları düzenlemek ve devam ettirmek adına bizleri motive etmektedir. Öte yandan üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık on dört bin üniversite öğrencisinin sertifika sahibi olduğu, SPK Eğitim Seminerleri ile de sermaye piyasasının bilinirliği ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine önemli katkılar vermeye devam ediyoruz. Bu itibarla, bir yandan yatırımcıları sermaye piyasası enstrümanlarını kullanmaya davet ederken, bir yandan da finansal okuryazar sayısını artırarak tasarruf sahiplerinin yatırıma bakış açılarını değiştirmeleri, bilinçli yatırım yapmaları ve kararlarını sağlıklı almaları için uygun ortamı hazırlıyoruz.”

 

“Borsaya orta ve tercihen uzun vadeli yatırım yapılmalı”

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kurul olarak sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güvenilir olmasını temin için uğraşırken, yatırımcıların da yatırım kararlarını alırken rasyonel gerekçelerle hareket etmelerini, özellikle borsa yatırımının kısa vadeli değil, orta ve tercihen uzun vadeli bir yapılması gerektiğinin altını çizdi. Gönül, “Türkiye’nin ilk üst kurulu olarak kendinden sonra kurulan kurullara örnek teşkil eden ve sermaye piyasalarının bugüne kadarki gelişimine öncülük eden Kurulumuz,  bundan sonra da sermaye piyasasının gelişiminde ön planda olmaya devam edecektir” diye konuştu. 

“Finansal okuryazarlık, eğitim müfredatına entegre edilmeli”

Değişimin, yeniliklerin ve veri akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde, yatırımcıların daha karmaşık finansal ürün, hizmet ve sistemlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, finansal okuryazarlığı dijitalleşme sürecinin olmazsa olmaz bir alanı olarak değerlendirdiklerini ifade etti. 6. Dünya Yatırımcı Haftası açılışında konuşan Öztop, finansal risk ve fırsatlar konusunda farkındalığın artmasının, bireylerin ve toplumun finansal sağlığının geliştirilmesine çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Bireylerin finansal eğitiminin mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren sağlanması gerektiğini dile getiren Öztop, “Finansal eğitimin zorunlu eğitim müfredatı ile entegrasyonu, dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Bireylerin ve toplumun refah düzeyini etkileyecek olan bu yeterliğin, her birey için eşit eğitim fırsatı çerçevesinde sunulması gerekiyor. Ülkelerin böyle bir yeterliği bireylerin kendi olanakları dâhilinde geliştirmelerini bekleyerek riske atması ve finansal eğitimi göz ardı etmesi uzun vadede toplumda finansal sistemin sağlıklı işleyişini engelleyecek olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi. 

“Küresel yatırımcı kavramı artık bireyleri de kapsıyor”

Pandemi dönemi olarak tanımlayacağımız son 2 yılda, artan dijitalleşmenin de etkisiyle tüm endüstrilerde olduğu gibi finans ve sermaye piyasaları açısından da “değişim”in ana kavram haline geldiğine dikkat çeken Öztop, bu sürecin, yatırım kurallarının ve yatırımcıların tercihlerinin de yeniden şekillenmesini beraberinde getirdiğini ifade etti. Öztop, Düne kadar finansın küreselleşmesine paralel olarak kurumsal küresel yatırımcı gündemimizdeyken bugün, bireysel anlamda da dünyanın neresinde yaşadığından bağımsız olarak, oturdukları yerden tüm piyasalara erişimin oluşturduğu bir “küresel yatırımcı” kavramından bahseder olduk. Günümüzde, fintek şirketleri ve blok zincir bazlı teknolojilerle finansal mimari yeniden şekilleniyor” diye konuştu.

“Değişimi yakalayacak güçlü donanıma sahibiz”

Türkiye sermaye piyasalarının; altyapısı, insan kaynağı ve diğer dinamikleri ile “değişim”i en etkin şekilde yakalayabilecek güçlü bir donanıma sahip olduğunun altını çizen Öztop şunları söyledi: “Finansal mimarinin yeniden şekillendiği bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulumuzun liderliğinde ve Borsa İstanbul Grubu iş birliğinde gerçekleştireceğimiz 6. Dünya Yatırımcı Haftası etkinliği ile sektörümüzü geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacağımıza inanıyorum. Hafta boyunca; sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finanstan, kitle fonlamasına, alternatif yatırım fonlarına; yatırımdan kira sertifikalarına yatırıma, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlamasından bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına, halka arz ve alternatif yatırım yöntemlerinden dijital finansal okuryazarlığa kadar birçok konuyu ele alacağımız ve tüm paydaşlarımızın görüşleri ile şekillenecek olan etkinliğimizin, tüm katılımcıların beklentilerini karşılayacağını ümit ediyorum. Birlik olarak tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi daha da güçlendirerek sermaye piyasalarımızın hedeflediğimiz etkinliğe ve büyüklüklere ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”  

 

“Sürdürülebilir finansın önemi katlanarak artıyor”

Konuşmasında iklim krizine de dikkat çeken Öztop, “İklim krizi, dünyanın geleceği için atılacak her adımın “sorumluluk” içermesinin zorunlu olduğunu bize gösteriyor. Yeşil dönüşüm için küresel anlamda her yıl trilyonlarca dolar ilave yatırım gereksinimi de gelecekte ‘sürdürülebilir finansın’ öneminin katlanarak artacağını gösteriyor” dedi. 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler
Vozol 6000 istanbul psikolog instagram takipçi satın al yangın merdiveni ucuz yangın kapısı